Valper

Vi venter kull i julen 2019, leveringsklare i februar 2020. Mer info vil bli publisert på denne siden.

Det planlegges også ett kull i siste halvdel av 2020.

Ta gjerne kontakt ved interesse.