Valper

Vi planlegger kull i løpet av 2019. Ta kontakt for mer informasjon.